Iklan Banner

Tata Perayaan Ibadat Sabda Tanpa Imam Beserta Uraiannya

 1. NYAYIAN PEMBUKA 

(Untuk membuka ibadat, mempersatukan umat, menyambut tema ibadat, mengiring masuknya petugas liturgy. Hendaknya dinyayikan bersama). @Umat Berdiri

2. TANDA SALIB

Pemandu/Pengantar (P) dari tempat duduknya menandai diri dengan tanda salib; demikian juga umat, sambil berkata:

P    Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U   Amin

3. SALAM PEMBUKA

Pemandu/Pengantar (P) mengucapkan salam berikut dengan tangan tertutup:

P    Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita….

U   Sekarang dan Selama-lamanya

4. KATA PEMBUKA / TEMA / PENGANTAR

P    Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus.

Ada orang yang mudah mengatakan "ya, saya mau”,

tetapi tidak melaksanakannya. Janji tinggal janji. Dalam kehidupan bersama, orang seperti itu dikatakan pembohong, tidak konsekuen, hanya omong saja." Yang mampu mengantar kita kepada Tuhan adalah kehidupan bersama yang tidak diwarnai sikap egois, sikap yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Dalam hidup bersama diperlukan sikap solider, sikap mau mengerti, sikap tenggang rasa, dan sikap saling menerima satu sama lain. Iman harus nyata dalam perbuatan.

5. DOA TOBAT / PERMOHONAN AMPUN

Sesudah kata pembuka, (P) mengajak umat untuk menyesali, dan mengakui dosa dengan salah satu dengan rumusan berikut ini:

P   Saudara saudari,

Dihadapan Tuhan yang kini hadir ditengah kita, marilah menyesali dan mengakui segala dosa, serta memohon ampun atas segala kekurangan kita supaya pantas bertemu dengan dia dan layak merayakan sabda penyelamatan-Nya.

Hening Sejenak

P : Saya mengaku……………
U : Kepada Allah yang mahakuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa
dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian.
 Sambil menebah dada 3 \ mengucapkan:
Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon
kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah, Tuhan kita.
Dengan tangan terkatup P memohonkan absolusi dengan berkata:
P : Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga la  menunjukkan kerelaan hati-Nya serta memberikan pengampunan dosa
dan damai sejahtera kepada kita.
U : Amin.

6. TUHAN KASIHANILAH KAMI (Dinyayikan atau Diucapkan)

P    : Tuhan kasihanilah kami…..
U   : Tuhan kasihanilah kami…..
P    : Kristus kasihanilah kami…..
U   : Kristus kasihanilah kami…..
P    : Tuhan kasihanilah kami…..
U   : Tuhan kasihanilah kami…..

7. MADAH KEMULIAAN (Dinyayikan atau Diucapkan)

Madah kemuliaan diucapkan atau dilagukan sesuai dengan Misa liturgy dan tingkatan perayaan, yang diawali oleh (P) atau seorang solis

P    Marilah kita berdiri untuk memuji dan memuliakan Allah dengan menyayikan lagu kemuliaan

8. DOA PEMBUKAAN (Lihat Doa Mingguan)

Dengan tangan terkatub (P) berkata

P: Marilah berdoa,

Allah Bapa yang mahabaik, Engkau menghendaki kami menempuh jalan

menuju kepada-Mu. Kami memang menginginkan yang baik, namun sering kali kami mudah terpengaruh oleh kelemahan-kelemahan manusiawi kami.

Kami tidak memiliki kekuatan, ketabahan, dan keuletan untuk meninggalkan yang jahat. Semoga dengan mendengarkan Sabda-Mu, kami dikuatkan lagi untuk membangun niat baru dan melaksanakan kehendak-Mu dengan setia.

Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Petra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa.

U  Amin

LITURGI SABDA

P   Marilah bersama menyambut Tuhan yang akan menyapa kita dengan Sabda – sabdaNya.

BACAAN I
MAZMUR / LAGU ANTAR BACAAN
BACAAN II
BAIT PENGANTAR INJIL / ALLELUYA (Umat berdiri)

P. Alleluya, Alleluya, Alleluya

U. Alleluya, Alleluya, Alleluya

P. Domba-domba-Ku mendengarkan Suara-Ku, Sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti Aku

U   Alleluya, Alleluya, Alleluya         

9. BACAAN INJIL

P   Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut……….

U  Dimuliakanlah Tuhan

P   Demikianlah Injil Tuhan

U. Terpujilah Kristus

10. HOMILI/KHOTBAH

(Menyadari Sabda Allah bagi hidup kita. Dapat juga diadakan tukar menukar pengalaman iman / sharing kitab suci)

11. SYAHADAT

P. Saudara sekalian, marilah menanggapi  Sabda Tuhan dengan mengucapkan Syahadat Para Rasul.

P. Aku Percaya…….    

12. DOA UMAT (Umat berdiri)

(Menjawab sabda Allah dengan mohon agar terlaksana dalam hidup, mendoakan kepentingan kita bersama. Lihat juga doa umat pada Mingguan…..)

P. Saudara-saudari terkasih. Setelah disegarkan oleh Sabda Tuhan, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kepada Allah Bapa, yang menghendaki kita patuh dan setia pada perintah-perintah-Nya.

L. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang dalam Gereja Yesus Kristus. Semoga umat Allah tidak mencari kebenaran dengan memamerkan kekuasaan dan semarak lahir, melainkan dengan menjadi kuat dalam pengabdian, kasih, dan pelayanan yang murah hati.  Marilah kita mohon….

U. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

L. Ya Allah semoga kerajaan-Mu datang dalam diri para pemimpin bangsa, Negara dan pemimpin umat agar terciptalah kehidupan dunia yang sejahtera, rukun dan damai. Marilah kita mohon…….

U. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

L. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang dan menguasai keluarga besar paroki kami. Semoga kami memilih jalan kebenaran dan keadilan serta pengabdian seperti yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kami. Marilah Kita mohon……

U. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.

L. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang dimana ada orang yang menderita karena kekurangan atau sakit. Buatlah mereka mengalami limpahan kasih dan kemurahan-Mu dalam ujud uluran tangan dan kata-kata yang menghibur. Marilah kita mohon…..

U  Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.

L. Ya Allah, semoga kerajaan-Mu datang kepada kami. Sehingga kami boleh memaknai setiap pekerjaan yang kami geluti sebagai sarana untuk melayani sesama manusia. Terlebih anugerahilah kami kesehatan yang cukup sehingga kami boleh memberikan diri melalui pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni. Marilah kita Mohon……

U  Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.

P. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing. Mari kita hening sejenak…… (Hening)

P. Demikianlah, ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U. Amin.

13. PERSEMBAHAN (Dinyayikan)

(Lagu Persembahan)

14. DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN (Lihat Doa Mingguan)

P. Ya Allah, Putra-Mu menjadi manusia dan mengurbankan diri-Nya supaya kami mendapat bagian dalam keilahian-Mu yang mulia. Kami mohon, semoga berkat pertukaran agung ini kami memahami kebenaran yang Engkau ajarkan dan mengamalkan dalam perilaku yang pantas. Dengan pengantaraan kristus, tuhan kami.

U. Amin

15. DOA SYUKUR

P. Tuhan beserta kita

U. Sekarang dan selama-lamanya

P. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan

U. Sudah kami arahkan

P. Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita

U. Sudah layak dan sepantasnya

P. Sungguh layak dan sepantasnya, kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa kami. Sebab anak-anak-Mu yang terpisah-pisah jauh oleh kedurhakaan dosa, telah Kau himpun kembali menjadi satu dihadapan-Mu demi darah Putra-Mu dan kekuatan Roh Kudus. Maka kami berseru……

U. Terpujilah Engkau di surga.

P. Ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Kau curahkan Roh Kudus  atas segala bangsa, agar Ia tinggal dalam hati para Putera-Mu, dan dengan anugerah-Nya mempersatukan semua orang. Maka kami berseru…..

U. Terpujilah Engkau di surga.

P. Ya Bapa, umat yang disatukan oleh kekuatan Tritunggal Kudus itu Kau kumpulkan dalam gereja, yakni tubuh Kristus dan kenisah Roh Kudus. Maka kami berseru…..

U. Terpujilah Engkau disurga.

P. Maka bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami bermadah memuliakan dikau, dengan tak henti-hentinya bernyayi…

16. KUDUS (Nyayian Pujian)

17. KENANGAN AKAN KRISTUS

P. Bapa yang kudus, pada waktu yang kau tentukan, Kau utus Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk membimbing kam. Ia mewartakan kabar sukacita: keselamatan bagi yang papa, penebusan bagi yang ditawan, dan kesukaan bagi yang berduka. Ia membimbing kami untuk mengenal kebenaran –Mu supaya kami menjadi satu karena ikatan iman dan pembabtisan yang sama. Yesus menghipun kami dari segala suku dan bangsa menjadi umat yang kudus. Dan biarpun tersebar diseluruh dunia, kami tetap bersatu dalam nama-Nya. Untuk itu Ia rela menderita sengsara dan menyerahkan nyawa. Tetapi kemudian ia bangkit dari alam maut dan bertahta mulia di sisi kanan-Mu. Pada hari kedatangan-Nya kelak Ia akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya mengumpulkan segala orang terpilih dari semua penjuru dunia. Maka kami nantikan kedatangan-Nya sambil mengenangkan Dia.

U  Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, kristus akan kebali.

18. BERSATU DALAM ROH KUDUS

P. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus kepada kami yang percaya akan sabda-Mu. Semoga Roh Kudus mempersatukan semua pengikut Kristus dalam iman dan cinta kasih yang sama. Perkenankanlah agar kami yang dilahirkan kembali dalam pembabtisan yang sama, akhirnya bersatu pula dalam perjamuan Tubuh dan Darah Putra-Mu. Kuatkanlah persatuan kami dengan Bapa suci Fransiskus, dan Uskup kami Agustinus Agus serta segenap umat-Mu di dunia. Semoga kami kelak bersatu pula dengan Santa Perawan Maria, para rasul dan semua orang kudus dalam kemuliaan-Mu  dan ijinkanlah kami kembali berjumpa dengan saudara-saudara yang telah meninggal dunia. Maka kami akan memuji dan memuliakan Dikau.

U. Pujian dan hormat bagi-Mu selama-lamanya.

19. BAPA KAMI (Umat Berdiri)

(Bersatu sebagai anak Allah dalam doa Kristus)

P. Saudara – saudari terkasih, kita telah dipersatukan oleh iman yang sama. Maka, sebagai putra-putri Bapa yang satu dan sama, marilah kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh putra-Nya sendiri.

U. Bapa Kami……

P. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari perpecahan dan perselisihan. Janganlah biarkan kami jatuh dalam godaan yang dapat membuat keluarga-Mu retak. Tetapi kuatkanlah kesatuan dan kerukunan diantara semua putera-Mu, dan kurniakanlah damai kepada umat-Mu. Semoga kami hidup dengan tenteram, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.

U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

20. AJAKAN UNTUK MENERIMA KOMUNI SECARA BATIN / ROHANI

(kalau tidak ada komuni)

P   Saudara-saudari terkasih,

Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih karena Firman yang telah Kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir di sini bersama kita.

Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan:

(Umat Mengulang 3 X)

P. Yesus, datanglah, dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hati-Mu.

U. Yesus, datanglah, dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hati-Mu.                             

21. PENGUMUMAN (Doa Pembangunan Gereja)

22.  AMANAT PERUTUSAN

P    Saudara-saudari terkasih,

Tidaklah cukup kata-kata bagus seperti yang diucapkan anak sulung dalam Injil. Dia mengaku pergi bekerja di kebun, padahal tidak melaksanakan apa yang dikatakannya itu. Kita mungkin masih seperti anak sulung itu, bahkan sering menjanjikan hal-hal yang indah kepada Allah, namun kita sendiri mengingkarinya. Marilah kita selalu berusaha menyelaraskan pikiran, kehendak, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. …..(Hening)

23. DOA PENUTUP

(Berterima kasih kepada Allah dan sanggup untuk melaksanakan kehendak-Nya). Lihat juga doa mingguan.

P . Marilah berdoa,

Ya  Tuhan, semoga perayaan Sabda ini memulihkan jiwa raga kami.

Semoga kami, yang ikut serta dalam kenangan akan sengsara dan wafat Putra-Mu, menjadi ahli waris bersama Dia dalam kemuliaan surgawi.

Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U. Amin

24.  BERKAT PENUTUP (Umat Berdiri)

P. Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan

P. Semoga Tuhan beserta kita                                            

U. Sekarang dan selama-lamanya

P. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kenangkan dalam ibadat ini dan segala perjuangan kita sepanjang Minggu ini serta orang-orang yang kita doakan serta mereka yang kita cintai dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus

U. Amin

P. Saudara / I sekalian, ibadat kita sudah selesai, marilah kita pulang dan mengamalkan kebaikan serta kebenaran, agar hidup kita selalu diliputi damai sejati.

U. Syukur kepada Alllah

P. Mari pergi, kita diutus

U. Amin

    Tulis
    Facebook
Iklan Banner